Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: JIAM | ISSN (Online): 2757-7589 | DOI: 10.29329/jiam

Hakkımızda

Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi (JIAM), tıbbi araştırma alanında bilimsel ilkeler üzerine araştırmalar yayınlayan hakemli bir dergidir. JIAM, temel tıp bilimleri ve klinik tıp alanında yenilikçi bir bakış açısı getiren çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Dergi, fizyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, farmakoloji, immünoloji, patofizyoloji gibi biyotıp konuları ve klinik araştırma konularını kapsamaktadır. İnsan hastalıklarının altında yatan mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara, yenilikçi yaklaşımlara ve translasyonel tıbba ilişkin çalışmalara yüksek öncelik verilmektedir. JIAM, temel ve klinik bilimler alanlarında çalışan araştırmacılar, bilim adamları, klinisyenler ve mühendisler arasında hızlı iletişim ve diyaloğu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. JIAM yılda iki (2) kez yayınlanır.

JIAM şu indeksler tarafından özet ve tam metin taranması yapılmaktadır; Bielefeld Academic Search Engine BASE; Index Copernicus World List; Scilit; ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources; Crossref; Directory of Research Journals Indexing; Cite Factor; Scientific Indexing Services (SIS); Journal Factor; Eurasian Scientific Journal Index.

JIAM şu makale türleri memnuniyetle karşılanmaktadır: orijinal makaleler (temel ve klinik çalışmaların sunumu için), inceleme (derleme) makaleleri, kısa araştırma yazışmaları ve editöre mektuplar. Şu anda araştırma makalelerinin ve incelemelerin uzunluğu konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur; ancak yazarların kısa ve öz olmaları tavsiye edilir. Kısa araştırma yazışmaları, tam bir araştırma makalesinden daha az önemli olabilecek kısa bir çalışma veya bazen ön ancak yenilikçi ve önemli araştırma bulguları sunar. Kısa araştırma yazışmaları, referanslar dahil 2500 kelimenin altında sınırlandırılmıştır. Editöre mektuplar 500 kelimenin altında, özetsiz ve en fazla bir tablo, bir şekil ve 15 kaynak göstermelidir.

Not: Olgu sunumları veya sınırlı sayıda vaka serisine sahip makaleler hiçbir koşulda bu dergide yayınlanmayacaktır. Lütfen herhangi bir vaka raporu, vaka serisi veya vaka incelemesi göndermeyiniz.

Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlanan tüm makalelerin bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarlara, yayın hakları ise Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi'ne aittir. Yayıncının izni olmadan hiç bir çalışmanın bir kısmı veya tamamı başka mecralarda yayınlanamaz.

JIAM bir Crossref üyesidir ve kabul edilen tüm makaleleri DOI numarası almaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci: Pen Academic, akran değerlendirmesi sürecine büyük önem vermektedir. Hakem süreci bilimsel ilkelerden ödün verilmeden büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Başvurulara ait hakem raporları derginin tarandığı indeksler ile şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Tüm başvurular ilk önce editörler tarafından JIAM'a uygunluk açısından gözden geçirilmektedir. Şekilsel ve içerik olarak uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilerek değerlendirmeye alınır. Kör hakemlik uygulaması gereği hakemler birbirini veya makale yazar veya yazarlarının kimliğini bilmedikleri gibi yazarlarda hakemlerin kimliklerini bilmemektedirler. Değerlendirme sürecinin ardından editör hakem raporlarının ışığında makalenin kabul veya ret durumuna karar verir. Major veya Minor değişiklik talep edilen makaleler için süreç en başa alınarak yeniden hakemlere gönderilir.

Editör Prof. Dr. Leyla Didem KOZACI
e-ISSN 2757-7589
DOI Ön Eki 10.29329/JIAM
Sahibi ve Yayıncı Pen Academic Publishing™
THDSoft Tayfun Taşbilek Yazılım Hizmeleri
Pen Academic Publishing bir THDSoft ticari markasıdır.
Adres Pen Academic Publishing™
THDSoft Tayfun Taşbilek Yazılım Hizmeleri
Çanakkale Teknopark Yerleşkesi, PK: 17100 Sarıcaeli Kampüsü Çanakkale / Türkiye

1.740 defa okundu.