Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: JIAM | ISSN (Online): 2757-7589 | DOI: 10.29329/jiam

Amaç ve Konu Alanları

Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi (JIAM), fizyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, farmakoloji, immünoloji, patofizyoloji gibi biyotıp konuları ve klinik araştırma konularını kapsamaktadır. İnsan hastalıklarının altında yatan mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara, yenilikçi yaklaşımlara ve translasyonel tıbba ilişkin çalışmalara yüksek öncelik verilmektedir.


1.397 defa okundu.