Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: JIAM | ISSN (Online): 2757-7589 | DOI: 10.29329/jiam

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2022, Cil. 3(1) 20-27

Güneş Işınlarının Cilt Üzerindeki Etkileri ve Fotoyaşlanma

Yasemin Tin Arslan

ss. 20 - 27   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jiam.2022.455.2

Yayın tarihi: Haziran 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 4  |  İndirilme Sayısı: 90


Özet

Cildin en temel fonksiyonu çevresel olarak maruz kaldığımız bir takım ajanlara karşı bariyer olmaktır. Fakat bunun yanında çok önemli olan hormonların sentezi ve ekspresyonu ile glikanlar, proteinler gibi çok önemli yapısal moleküllerin üretimi, mekanizması gibi yaşamsal fonksiyonları olan komleks bir organdır. Yaşlanma organizmanın tamamını etkileyen kaçınılmaz, fizyolojik bir süreçtir. Hücrelerden organlara kadar tüm yapılarda fonksiyonel yönden kabiliyetler azalmaktadır. Deri yaşlanması temelde kronolojik yaşlanma ve foto yaşlanma olarak iki grupta incelenmektedir. Ultraviyole (UV) ışınlarının neden olduğu, deride daha erken dönemde yaşlanma bulgularının ortaya çıktığı bir süreç foto yaşlanma olarak tanımlanmaktadır. Hücresel düzeyde farklı mekanizmalar gerçekleşmektedir. Bu derlemede, güneş ışınlarının ciltte oluşturturduğu etkiler, foto yaşlanma ve mekanizması üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: UVA, UVB, Foto Yaşlanma, Güneş Işını, Cilt, Metalloproteinaz


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Arslan, Y.T. (2022). Güneş Işınlarının Cilt Üzerindeki Etkileri ve Fotoyaşlanma . Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 20-27. doi: 10.29329/jiam.2022.455.2

Harvard
Arslan, Y. (2022). Güneş Işınlarının Cilt Üzerindeki Etkileri ve Fotoyaşlanma . Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), pp. 20-27.

Chicago 16th edition
Arslan, Yasemin Tin (2022). "Güneş Işınlarının Cilt Üzerindeki Etkileri ve Fotoyaşlanma ". Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 3 (1):20-27. doi:10.29329/jiam.2022.455.2.

Kaynakça
 1. Abu-Yousif, A.O., Adnan, O. et al. (2008). Enhancement of UVB-Induced Apoptosis by Apigenin     in Human Keratinocytes and Organotypic Keratinocyte Cultures, Cancer Research,  68(8):3057–65.   [Google Scholar]
 2. Baron, E.D., & Suggs, A.K. (2014). Introduction to photobiology. Dermatologic Clinics, 32: 255-266.    [Google Scholar]
 3. Blanpain C, & Fuchs. E. (2009).  Epidermal homeostasis: a balancing act of stem cells in the skin, Nature Reviews Molecular Cell Biology, Mar;10(3):207-17. [Google Scholar]
 4. Blanpain C., Horsley, V., & Fuchs, E. (2007). Epithelial stem cells: turning over new leaves, Cell, 2007, Feb 9;128(3):445-58. [Google Scholar]
 5. Carlos, L., & Carneiro J.J. (2003).  Basic histology 10th ed. Çeviri editörleri Aytekin Y, Solakoğlu S. Temel Histoloji, Bölüm: Deri, 369-383.   [Google Scholar]
 6.  Claire, M., Tricaud, C., & Bernerd F. (2015). Exposure to Non-Extreme Solar UV Daylight: Spectral     Characterization, Effects on Skin and Photoprotection, International Journal of Molecular Sciences, 16(1):68–90.    [Google Scholar]
 7.  Fisher, G.J., Datta S.C., Talwar, H.S., Wang, Z.Q., Varani, J., Kang, S., & Voorhees JJ. (1996). Molecular basis of sun-induced premature skin ageing and retinoid antagonism, Nature, 379:335-339. [Google Scholar]
 8. Guan, L.L., Lim H.L., Mohammad T.F. (2021). Sunscreens and Photoaging: A Review of Current Literature. American Journal of Clinical Dermatology, 22:819–828. [Google Scholar]
 9. Habib, M.A., Salem, S.A.M., Hakim, S.A., & Shalan YAM. (2014). Comparative immunohistochemical assessment of cutaneous cyclooxygenase-2 enzyme expression in chronological aging and photoaging., Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 30: 43-50. [Google Scholar]
 10. Han, A., Chien, A.L., & Kang, S. (2014). Photoaging. Dermatologic Clinics, 32: 291-299. [Google Scholar]
 11. Iannacone, M.R., Hughes M.C.B., Green, A.C. (2014). Effects of sunscreen on skin cancer and photoaging., Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 30: 55-61.       [Google Scholar]
 12. Kosmadaki, M.G., & Gilchrest, B.A. (2004). The role of telomeres in skin aging/photoaging, Micron, 2004, 35(3):155-9. [Google Scholar]
 13. Krutmann, J., Schalka S., Watson, R.E.B., Wei, L., & Morita, A. (2021). Daily photoprotection to prevent photoaging. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 37: 482489. [Google Scholar]
 14. Li, Qiankun et al. (2016). Regenerative and Reparative Effects of Human Chorion-Derived Stem Cell Conditioned Medium on Photo-Aged Epidermal Cells, Cell Cycle, 15(8):1144– 55. [Google Scholar]
 15. Makrantonaki, E., Zouboulis, C.C. (2007). Molecular mechanisms of skin aging: State of the art. Annals of the New York Academy of Sciences, 1119, 40–50. [Google Scholar]
 16. Mills, S.E. (2007).  Histology for Pathologists, 3th ed. Chapter: Normal skin, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 3-18. [Google Scholar]
 17. Park, Y.K., Jang, B.C. (2014). UVB-induced anti-survival and pro-apoptotic effects on HaCaT human    keratinocytes via caspase- and PKC-dependent downregulation of PKB, HIAP-1, Mcl-1, XIAP and ER stress, Internatıonal Journal of Molecular Medıcıne, 33: 695-702. [Google Scholar]
 18. Sachs, D.L., Varani, J., Chubb, H., Fligiel, S.E.G., Cui, Y., Calderone, K., et al. (2019). Atrophic and hypertrophic photoaging: clinical, histologic, and molecular features of 2 distinct phenotypes of photoaged skin. Journal of the American Academy of Dermatology, 81:480–8. [Google Scholar]
 19. Saddock, BJ, & Saddock VA. (2007). Klinik Psikiyatri. Aydın H, Bozkurt A, çeviri editörleri. Klinik Psikiyatri. 8. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; s. 3595-602. [Google Scholar]
 20. Sadler, T.W. (2012). Langman’s Medical Embryology, Chapter: İntegumentary system, Lippincott Williams and Wilkins, USA, 339-340.  [Google Scholar]
 21. Surowiak, P., Gansukh, T., Donizy P., Halon, A., & Rybak, Z. (2014). Increase in cyclooxygenase-2 (COX-2) expression in keratinocytes and dermal fibroblasts in photoaged skin. Journal of Cosmetic Dermatology,13: 195-201. [Google Scholar]
 22. Turaman, C. Yaşlı sağlığı hizmetlerinin birinci basamakta planlanması. (2001). Türk Geriatri Dergisi. 4(1): 22-7. [Google Scholar]
 23. Weller, R.H., John, A., Savin, J., & Dahl, M. (2008). The Function and Structure of Skin, 5th ed.; Wiley-Blackwell: Massachusetts Review, MA, USA. [Google Scholar]
 24. Varani J, Warner RL, Gharaee-Kermani M. (2000). Vitamin A antagonizes decreased cell growth and elevated collagen degrading matrix metalloproteinases and stimulates collagen accumulation in naturally aged human skin,  Journal of İnvestigative Dermatology, 114: 480-486. [Google Scholar]
 25. Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: Mechanism, Prevention and Therapy.” British Journal of Dermatology, 2007, 157(5):874–87. [Google Scholar]
 26. Zouboulis, C.C., Boschnakow, A. (2001). Chronological ageing and photoageing of the human sebaceous gland, Clinical and Experimental Dermatology, 26, 600–607. [Google Scholar]