Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: JIAM | ISSN (Online): 2757-7589 | DOI: 10.29329/jiam

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2021, Cil. 2(1) 13-28

Sağlıklı Çocuklarda Böbrek Morfolojisinin Değerlendirilmesi

Aygül Yıldız Cura, Nazli Gulriz Ceri, Ersen Ertekin & Gizem Sakallı

ss. 13 - 28   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jiam.2021.362.2

Yayın tarihi: Temmuz 02, 2021  |   Okunma Sayısı: 298  |  İndirilme Sayısı: 818


Özet

Çocuklarda böbrek boyutlarının ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmesi böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi açısından önemlidir. Bu nedenle sağlıklı çocuklarda böbrek morfolojisi ve morfometrisinin demografik verilerle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Çalışmamızda renal USG tetkiki gerçekleştirilen 3-11 yaş arası 394’ü kız 334’ü erkek toplam 728 çocuk retrospektif olarak incelendi. Çocukların demografik bilgileri ve böbreğe ilişkin veriler (böbrek boyutları, konturu, parankim kalınlığı ve ekosu) kayıt edilerek değerlendirildi.

Çalışmada böbrek boyutları ile yaş, kilo ve boy arasında pozitif yönde anlamlı korelasyonlar saptandı ve en güçlü korelasyon yaş da bulundu. Yaş, kilo ve boy arttıkça böbrek boyutlarında ve parankim kalınlığında artış olduğu gözlendi. Cinsiyetin böbrek boyutları ve parankim kalınlığı üzerinde ayırıcı bir etkisinin olmadığı görüldü. Böbrek uzunluğundaki en hızlı artış sağ böbrekte 5 yaşta görülürken, sol böbrekte 4 yaşındayken görülmektedir. 5 yaşındaki çocuklarda sağ ve sol böbrek uzunlukları birbirine yakındı. Parankim kalınlığındaki en hızlı artış sağ böbrekte 10 yaş grubunda, sol böbrekte 4 yaş grubunda görüldü. 5 yaşta sağ ve sol parankim kalınlığının birbirine en yakın değerlerde olduğu gözlendi.

Çalışmamızın sağlıklı katılımcılardan yola çıkarak özellikle bu coğrafyada bulunan çocukların böbrek hastalıklarının değerlendirilmesinde veri oluşturabileceğini ve Türk populasyonuna ait böbrek nomogramlarının oluşturulması açısından ön araştırma niteliğinde olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, ultrasonografi, parankim kalınlık, morfometrik ölçüm, VKİ


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Cura, A.Y., Ceri, N.G., Ertekin, E. & Sakalli, G. (2021). Sağlıklı Çocuklarda Böbrek Morfolojisinin Değerlendirilmesi . Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 13-28. doi: 10.29329/jiam.2021.362.2

Harvard
Cura, A., Ceri, N., Ertekin, E. and Sakalli, G. (2021). Sağlıklı Çocuklarda Böbrek Morfolojisinin Değerlendirilmesi . Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), pp. 13-28.

Chicago 16th edition
Cura, Aygul Yildiz, Nazli Gulriz Ceri, Ersen Ertekin and Gizem Sakalli (2021). "Sağlıklı Çocuklarda Böbrek Morfolojisinin Değerlendirilmesi ". Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2 (1):13-28. doi:10.29329/jiam.2021.362.2.

Kaynakça
 1. Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S. Böbrek ile İlgili Morfolojik Yapı Hacimlerinin Sterelojik Yöntemle Araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 9(4): 1-5. [Google Scholar]
 2. Çağlar V, Kurt Ö, Uygur R, Şener Ü, Özçağlayan Ö, Kasırga Z, et al. Morphological Comparison of Solitary and Normal Kidney on CT Images. Internal Journal Basic Clinical Medical 2014; 2(2): 63-68. [Google Scholar]
 3. Luyckx VA, Brenner BM. The Clinical Importance of Nephron Mass. Journal Am. Socıety Nephrol 2010; 21(6): 898-910. [Google Scholar]
 4. Özgen B, Erdoğan E, Öztürk MH, Haliloğlu MH. Çocuklarda Böbrek Uzunluklarının Ultrasonografi ile Ölçümünde Pozisyonun Önemi ve Gözlemcilerin Ölçümleri Arasındaki Farklar. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7: 177-179. [Google Scholar]
 5. Doğan TH, Başak M, Karataş O, Değirmenci H, Özkurt H. 0-14 Yaş Arası Sağlıklı Çocuklarda Karaciğer, Dalak ve Böbrek Boyutlarının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 107-113. [Google Scholar]
 6. Uluocak N, Parlaktaş BS, Erdemir F, Çağlar MK, Haşıloğlu M, Etikan İ. The Relationship Between Body Mass Index and Kidney Size in Healthy School Age Children. Türk Üroloji Dergisi 2006; 32(3): 370-374. [Google Scholar]
 7. Rosenfield AT, Siegel NJ. Renal parenchymal disease: histopathologic-sonographic correlation. American Journal of Roentgenology 1981; 137(4): 793-798. [Google Scholar]
 8. Hricak H, Cruz C, Romanski R, Uniewski MH, Levin NW, Madrazo BL et al. Renal parenchymal disease: sonographic-histologic correlation. Radiology 1982; 144(1): 141-147. [Google Scholar]
 9. Brenbridge AN, Chevalier RL, Kaiser DL. Increased renal cortical echogenicity in pediatric renal disease: histopathologic correlations. Journal of clinical ultrasound 1986; 14(8): 595-600. [Google Scholar]
 10. Gavela T, Bayle SM, Gomez MG, Callego S, Martinez-Perez J, Pintado MT. Ultrasonographic Study of Kindey Size in Children. Nefrologia 2006; 325-329. [Google Scholar]
 11. Arooj A, Lam J, Wui YJ, Supriyanto E. Comparison of Renal Size Among Different Ethnicities. Internatıonal Journal of Bıology and Bıomedical Engıneerıng 2011; 5: 221-229. [Google Scholar]
 12. Chen JJ, Pugach J, Patel M, Luisiri A, Steinhardt GF. The Renal Length Nomogram: Multivariable Approach. Journal Urology 2002; 168(5): 2149-52. [Google Scholar]
 13. Moskowitz M. Restructured Data Comparing Screening Approaches. Radiology 1980; 134(1): 262. [Google Scholar]
 14. Şafak AA, Simsek E, Bahcebasi T. Sonographic Assessment of The Normal Limits and Percentile Curves of Liver, Spleen, and Kidney Dimensions in Healthy School-Aged Children. Journal Ultrasound Medical 2005; 24(10): 1359-1364. [Google Scholar]
 15. Tay JS, Vellayappan K, Tan LK, Wee PH, Wong HB. Pediatric Ultrasonography IV: The Accuracy of The Ultrasound Scan in The Estimation of Renal Size in Children. Journal Singapore Pediatr Social 1977; 19(4): 234-237. [Google Scholar]
 16. Ganesh R, Vasanthi T, Lalitha J, Rajkumar J, Muralinath S. Correlation of Renal Length with Somatic Variables in Indian Children. Indian Journal Pediatr 2010; 77(3): 326-328. [Google Scholar]
 17. Oh MS, Hwang G, Han S, Kang HS, Kim SH, Kim YD, et al. Sonographic Growth Charts for Kidney Length in Normal Korean Children: A Prospective Observational Study. Journal Korean Medince Science 2016; 31(7): 1089-1093. [Google Scholar]
 18. Warnakulasuriya DTD, Peries PPUC, Rathnasekara YAC, Jayawardena KTM, Upasena A, Wickremasinghe AR. Ultrasonographic Parameters of The Liver, Spleen and Kidneys Among a Cohort of School Children in Sri Lanka. BMC Pediatr 2017; 17(1): 192. [Google Scholar]
 19. Oyuela-Carrasco J, Rodríguez-Castellanos F, Kimura E, Delgado-Hernández R, Herrera-Félix JP. Renal Length Measured by Ultrasound in Adult Mexican Population. Nefrologia 2009; 29(1): 30-34. [Google Scholar]
 20. Raza M, İsmi A, Han MI. Ultrasonographic Assessment of Renal Size and Its Correlation With Body Mass Index in Adults Without Known Renal Disease. Journal Ayub Med Coll Abbottabad 2011; 23(3): 64-68. [Google Scholar]
 21. Park CW, Yun SW, Chae SA, Lee NM, Yi DY, Choi YB, et al. Measurement and Estimation of Renal Size by Computed Tomography in Korean Children. Journal Korean Median Science 2017; 32(3): 448-456. [Google Scholar]
 22. Lee MJ, Son MK, Kwak BO, Park HW, Chung S, Kim KS.  Kidney Size Estimation in Korean Children With Technesium-99m Dimercaptosuccinic Acid Scintigraphy. Korean Journal Pediatr 2014; 57(1): 41-45. [Google Scholar]
 23. Larson DB, Meyers ML, O'Hara SM. Reliability of Renal Length MeasurementsMade With Ultrasound Compared With Measurements From Helical CT Multiplanar Reformat Images. Am Journal Roentgenology 2011; 196(5): 592-597. [Google Scholar]
 24. Thapa NB, Shah S Pradhan A, Rijal K, Pradhan A, Basnet S. Sonographic Assessment of the Normal Dimensions of Liver, Spleen, and Kidney in Healthy Children at Tertiary Care Hospital. Kathmandu Univ Med Journal 2015; 13(52): 286-291. [Google Scholar]
 25. Otiv A, Mehta K, Alı U, Nadkarnı M. Sonographic Measurement of Renal Size in Normal Indian Children. Indian Pediatrics 2012; 49(7): 533-536. [Google Scholar]
 26. Kim JH, Kim MJ, Lim SH, Kim J, Lee MJ. Length and Volume of Morphologically Normal Kidneys In Korean Children: Ultrasound Measurement and Estimation Using Body Size. Korean Journal Radiol 2013; 14(4): 677-82. [Google Scholar]
 27. Eze CU, Agwu KK, Ezeasor DN, Agwuna KK, Aronu AE, Mba El. Sonographic Biometry of Normal Kidney Dimension Among School- age Children in Nsukka, Southeast Nigeria. West Indıan Medical Journal 2014; 63(1): 46-53. [Google Scholar]
 28. Su HA, Hsieh HY, Lee CT, Liao SC, Chu CH, Wu CH. Reference ranges for ultrasonographic renal dimensions as functions of age and body indices: A retrospective observational study in Taiwan. PloS one 2019; 14(11): 1-17. [Google Scholar]
 29. Mohtasib RS, Alshamiri KM, Jobeir AA, Saidi FMA, Masawi AM, Alabdulaziz LS, et al. Sonographic measurements for kidney length in normal Saudi children: correlation with other body parameters. Annals of Saudi Medicine 2019; 39(3): 143-154. [Google Scholar]
 30. Kadıoglu A. Renal measurements, ıncluding length, parenchymal thickness, and medullary pyramid thickness, in healthy children: what are the normative ultrasound values?, AJR Am Journal Roentgenol 2010; 194(2): 509-515. [Google Scholar]
 31. Muthusami P, Ananthakrishnan R, Santosh P. Need For a Nomogram of Renal Sizes in the Indian Population- Findings From a Single Centre Sonographic Study. Indian Journal Medience 2014; 139(5): 686-693. [Google Scholar]
 32. Han BK, Babcock DS. Sonographic Measurements and Appearance of Normal Kidneys in Children. Am Journal Roentgenology 1985; 145(3): 611-616. [Google Scholar]