Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: JIAM | ISSN (Online): 2757-7589 | DOI: 10.29329/jiam

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2021, Cil. 2(1) 1-12

Ön Kol ve Elin Antropometrik Parametrelerinin El Kavrama Kuvvetine Etkisi

Eda Duygu İpek & Nazlı Gülriz Çeri

ss. 1 - 12   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jiam.2021.362.1

Yayın tarihi: Temmuz 02, 2021  |   Okunma Sayısı: 422  |  İndirilme Sayısı: 400


Özet

El kavrama kuvvetinin değerlendirilmesi sportif ve sanatsal yeteneklerin belirlenmesinde, nöromuskuler hastalıkların takibinde, el cerrahisi sonrası gelişebilecek olası komplikasyonların değerlendirilmesinde ve tedavi stratejilerinin planlanmasında önem arz etmektedir. Çalışmamızın amacı önkol ve elin antropometrik parametrelerinin el kavrama kuvveti ile olan ilişkisini, kadın ve erkek cinsiyetleri arasındaki farkı tespit etmektir. Çalışmamızda 18-25 yaş aralığında 104 kişinin (53 erkek, 51 kadın) el ayası, el sırtı ve elin radiyal taraf yan yüzünden çekilmiş fotoğraflarında el uzunluğu, el genişliği, maksimum el genişliği, el ayası uzunluğu, el kalınlığı, maksimum el kalınlığı, el açıklığı parametreleri Imagej 1.45 görüntü analiz programı ile, önkol çevresi, bilek ve el çevresi mezura ile, el kavrama kuvveti dinamometre ile ölçüldü. Verilerin istatiksel analizi SPSS Version 22.0 programı ile gerçekleştirildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi. El ve önkola ait ölçülen tüm antropometrik parametrelerde kadın ve erkek cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). El kavrama kuvveti kadınlarda 38.62±6.62, erkeklerde 55.87±11.85 olarak bulundu. El kavrama kuvveti ile en yüksek korelasyon gösteren ölçümler sırasıyla bilek çevresi (r=0.676), el açıklığı (r=0.646), maksimum el genişliği (r=0.623) ve ön kol çevresi (r=0.623) olarak bulundu. Çalışmamızın sonuçları el kavrama kuvvetinin yaşa ve cinsiyete özgü normal değerlerini belirtmenin yanı sıra el kavrama kuvvetini etkileyen patolojilerin müdahale sonuçlarının değerlendirilmesinde önkol ve el antropometrik parametrelerinin dikkate alınması gerekliliğini bildirmektedir.

Anahtar Kelimeler: El, Ön Kol, El Kavrama Kuvveti, Antropometri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Ipek, E.D. & Ceri, N.G. (2021). Ön Kol ve Elin Antropometrik Parametrelerinin El Kavrama Kuvvetine Etkisi . Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 1-12. doi: 10.29329/jiam.2021.362.1

Harvard
Ipek, E. and Ceri, N. (2021). Ön Kol ve Elin Antropometrik Parametrelerinin El Kavrama Kuvvetine Etkisi . Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), pp. 1-12.

Chicago 16th edition
Ipek, Eda Duygu and Nazli Gulriz Ceri (2021). "Ön Kol ve Elin Antropometrik Parametrelerinin El Kavrama Kuvvetine Etkisi ". Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2 (1):1-12. doi:10.29329/jiam.2021.362.1.

Kaynakça
 1. Abaraogu, U.O., Ezema, C.I., Ofodile, U.N., & Igwe, S.E. (2017). Association of Grip Strength with Anthropometric Measures: Height, Forearm Diameter, and Middle Finger Length in Young Adults. Polish Annals of Medicine, 1, 1-5. [Google Scholar]
 2. Andrade Fernandes, A., Natali, A.J., Vieira, B.C., Valle, M.A., Moreira, D.G., Westropp, N.M., & Marins, J.C.B. (2014). The relationship between hand grip strength and anthropometric parameters in men. Archivos de Medicina Del Deporte, 31(3), 160-164. [Google Scholar]
 3. Bayraktar N.,K., & Özşahin, E. (2018). Anthropometric measurement of the hand. Eastern Journal of Medicine, 23(4), 298-301. [Google Scholar]
 4. Çakıt, E., Durgun, B., & Çelik, O. (2015). A Neural Network Approach for Assessing the Relationship Between Grip Strength and Hand Anthropometry. Neural Network World, 6(15), 603-622. [Google Scholar]
 5. Eidson, C.A., Jenkins, G.R., Yuen, H.K., Abernathy, A.M., Brannon, M.B., Pung, A.R., Ward, K.D., & Weaver, T.E. (2017). Investigation of the relationship between anthropometric measurements and maximal handgrip strength in young adults. Work, 57(1), 3–8. [Google Scholar]
 6. Fallahi, A.A., & Jadidian, A.A. (2011). The Effect of Hand Dimensions, Hand Shape and Some Anthropometric Characteristics on Handgrip Strength in Male Grip Athletes and Non-Athletes. Journal of Human Kinetics, 29, 151-159. [Google Scholar]
 7. Hemberal, M., Doreswamy, V., & Rajkumar, S. (2014).  Study of Correlation Between Hand Circumference and Maximum Grip Strength. National Journal of Physiology, Pharmacy & Pharmacology, 4(3), 195-197. [Google Scholar]
 8. Ibeachu, P.C., Abu, E.C., & Didia, B.C. (2011). Anthropometric Sexual Dimorphism of Hand Length, Breadth and Hand Indices of University of Port-Harcourt Students. Asian Journal of Medical Sciences, 3(8), 146-150. [Google Scholar]
 9. Ibegbu, A.O., Baita, M.B., Hamman, W.O., Emmanuel, U.U., & Musa, S.A. (2014). Evaluation of the Relationship between Handgrip Strength with Some Anthropometries among Nigerian Secondary School Students. The Anthropologist, 17(3), 921–927. [Google Scholar]
 10. Jee, S.C., Bahn, S., & Yun, M.H.  (2015). Determination of sex from various hand dimensions of Koreans. Forensic Science International, 1, 1-34. [Google Scholar]
 11. Martı´n-Ponce E, Herna´ndez-Betancor I, Gonza´lez-Reimers E, Herna´ndez-Luis R, Martı´nez-Riera A, Santolaria F. (2014). Prognostic value of physical function tests: hand grip strength and six-minute walking test in elderly hospitalized patients. Scientific Reports, 4, 1-6. [Google Scholar]
 12. Mohan, V., Shamsaimon, N.S., Japri, M.I., Yasin N.E., Henry, L.J., & Othman, I.R. (2014). Fore Arm Circumference and Hand Length Predicts Maximal Hand Grip Strength among Malaysian Population. Middle-East Journal of Scientific Research, 21(4), 634-639. [Google Scholar]
 13. Nakandala, P., Manchanayake, J., Narampanawa, J., Neeraja, T., Pavithra, S., Mafahir, M., & Dissanayake, J. (2019). Descriptive Study of Hand Gripth Strength and Factors Associated It in a Group of Young Undergraduate Students in University of Peradeniya, Sri Lanka Who Are Not Participating in Regular Physical Training. Int J Physiother, 6(3), 82-88. [Google Scholar]
 14. Öktem, H., Olmuş, H., Gümüş, A., Altaner, A.I., İlhan, E.O., Sertbudak, I., & Karakuş, N.      (2017). The association between hand dimensions and handgrip strength: a preliminary study. Eurasian Journal of Anthropology, 8(2), 35-44. [Google Scholar]
 15. Shah, U., Siradujeen, M.S., Somasekaran, P.K., & Mohasin, N. (2012). The Association between Hand Grip Strength and Hand Dimensions in Healthy Indian Females. International Journal of Current Research and Review, 4, 36-42. [Google Scholar]
 16. Vishesh, S., Panda, S., Singh, T.S., & Gaurav, K. (2020). Association of Anthropometric Measurements of Hand and Forearm with Grip Strength in Basketball and Volleyball Players. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(7), 4722-4738. [Google Scholar]
 17. Woo, J., Arai, H., Ng, T.P., Sayer, A.A., Wong, M., Syddall, H., Yamada, M., Zeng, P., Wu, S., & Zhang, T.M. (2014). Ethnic and geographic variations in muscle mass, muscle strength and physical performance measures. European Geriatric Medicine, 5(3), 155–164. [Google Scholar]
 18. Yücel, H., & Kayıhan, H. (2008). Elin Fiziksel Özelliklerinin El Fonksiyonu Üzerine Etkileri. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 19(1), 24-29. [Google Scholar]
 19. Ishak, N.I., Hemy, N., Franklin, D. (2012). Estimation of sex from hand and handprint dimensions in a Western Australian population. Forensic science international, 221(154), 1-6. [Google Scholar]