Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: JIAM | ISSN (Online): 2757-7589 | DOI: 10.29329/jiam

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Tıpta Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2020, Cil. 1(1) 21-37

MikroRNA'ların Sinyal Yolaklarına Etkileri ve İlişkili Hastalıklar

Muhammed İnan & Leyla Didem Kozacı


Benzer Makaleler
Okratoksin A'nın Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Sinyal Yolakları Üzerine Etkileri

Fevziye Özdemir Şimşek & Nurten Özçelik
Cilt 1 Sayı 1

Lösemide Wnt Sinyal Yolağı

Tuba Ozdemır Sancı & H. Meltem Özgüner
Cilt 1 Sayı 1